Νικόλαος Σιγάλας

Το Τεχνικό γραφείο «Νικόλαος Κ. Σιγάλας», με έδρα τη Χίο, δραστηριοποιείται από το 1995 σε μελέτες – κατασκευές ιδιωτικών και δημοσίων έργων και παροχή τεχνικών συμβουλών. Γνώμονας μας είναι η ικανοποίηση του πελάτη, παρέχοντας εργασία υψηλών προδιαγραφών στο συντομότερο δυνατό χρόνο.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ : Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός. Σπούδασε στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών από το 1985.

Αναζήτηση