Νικόλαος Σιγάλας

Τοπογραφικά - Διορθώσεις κτηματολογίουΑναλαμβάνουμε άμεσα την σύνταξη του τοπογραφικού διαγράμματος εξαρτημένου από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ‘87. Αποτύπωση οικοπέδων εντός και εκτός σχεδίου για οποιαδήποτε χρήση (συμβόλαια, αρχαιολογία, δασαρχείο, χωρική μεταβολή-διόρθωση κτηματολογίου κ.ά.) με πλήρη υποστήριξη.