Νικόλαος Σιγάλας

ΣτατικέςΣτατικές μελέτες κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και μεταλλικών κατασκευών με πλήρη κατασκευαστικά σχέδια.