Νικόλαος Σιγάλας

Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης και μελέτεςΑναλαμβάνουμε πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης ΚΕΝΑΚ όλων των κατασκευών και πλήρη υποστήριξη για ένταξη στο πρόγραμμα "εξοικονόμηση κατ οίκον " του ΥΠΕΚΑ.