Νικόλαος Σιγάλας

Άδειες λειτουργίας καταστημάτωνΠαρέχουμε τα απαραίτητα σχέδια και πλήρη υποστήριξη τόσο  για την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών όσο και για την διεκπεραίωση της διαδικασίας έκδοσης άδειας λειτουργίας καταστήματος στην αρμόδια υπηρεσία.