Νικόλαος Σιγάλας

Διαμορφώσεις εξωτερικών χώρωνΑναλυτικά σχέδια διαμόρφωσης εξωτερικού-περιβάλλοντα χώρου κατοικιών και καταστημάτων.